Menu
電話
電話 2866 7791 星期一至五:9:00 a.m.-7:00 p.m.

你已成功登出

我們將發送一封郵件給你,請依照郵件內的指示重設密碼

比較全港財務公司按揭

比較按揭

最新按揭相關資訊

閱讀我們的最新按揭資訊,掌握按揭申請慳錢貼士。
查看更多
按揭想借足9成?你要知道何謂按揭保險!

按揭想借足9成?你要知道何謂按揭保險!

置業時,首期以外的金額部份,就需要用按揭來填補,但到底什麼時候我們需要有按揭保險?按揭保險其實是保障誰?

【按息知多少】了解P按、H按有咩分別!

【按息知多少】了解P按、H按有咩分別!

本地按揭產品看似名目繁多,實際上可概括為幾個大類。今次由基本知識講起,教你咩係P按同H按!

【按揭拒批之迷】按揭貸款唔批的4大常見原因

【按揭拒批之迷】按揭貸款唔批的4大常見原因

申請按揭時,如果順利通過審批,銀行便會批出按揭;而被拒批的個案,理由各有不同。而在不同之中,又可綜合4種不同的大類。

【按揭轉按知多啲】點解要「 轉按 」?

【按揭轉按知多啲】點解要「 轉按 」?

按揭市場上,除了新購物業的買家會申請按揭外,轉按亦是常見情況。所謂「轉按」,指的是物業本來按予A銀行,因種種理由,業主將按揭轉往B銀行。

【低息攻略】想借高成數按揭?唔一定要幫襯發展商!

【低息攻略】想借高成數按揭?唔一定要幫襯發展商!

其實坊間也有金融機構為新盤提供全期低息的低首期付款安排,可以有效節省利息,新盤買家入市時可多加比較。

【居屋2018】房委會居屋申請8大Q&A

【居屋2018】房委會居屋申請8大Q&A

MoneyHero.com.hk今次除了為大家提供一些申請居屋的常見問題,亦介紹一些承造按揭的銀行,為你申購資助房屋做好準備!

【居屋2018】「白表」、「綠表」資格有咩分別?

【居屋2018】「白表」、「綠表」資格有咩分別?

MoneyHero.com.hk今次為大家嚴選必備銀聯信用卡,由本地及海外消費優惠、賺取現金回贈同飛行里數、迎新優惠到申請要求為你一一拆解。

「白居二」恒常化?了解「白表」點買免補地價二手居屋!

「白居二」恒常化?了解「白表」點買免補地價二手居屋!

網上購物已成為大趨勢,今次MoneyHero.com.hk為你介紹5張網購信用卡,幫你比較番、揀到啱!

按揭

財務公司按揭的好處在於按揭成數較高,批核過程比較彈性,一般只需較簡單的申請程序及入息證明。銀行未能批出按揭貸款的借款人,包括欠缺足夠入息證明、未能出示稅單之自僱人士、非固定收入人士等,又或抵押品屬銀行較難批核之如唐樓、凶宅等,都可嘗試申請財務公司按揭。
年滿18歲的香港居民即符合申請按揭的資格。年滿18歲的非永久性居民亦可申請按揭,但借貸機構大多要求申請人在香港需有穩定的收入。申請人一般需提交身份證明,入息證明,及稅務紀錄。
申請按揭除了需要繳交首期及每月的還款額和利息外,還需要支付稅款和其他費用,包括:
  • 地產代理費用
  • 律師費用
  • 土地註冊費用和查冊費用
  • 印花稅
按揭還款期一般介乎5年至30年,視乎按揭合約而定。
MoneyHero.com.hk 並不是按揭轉介公司,我們不提供按揭轉介的諮詢服務,所有的按揭產品資料都來自銀行和財務公司的公開資料。

每周優惠資訊!

訂閱我們的最新消息,掌握最新理財資訊及慳錢貼士。