Menu
電話
電話 3018 9760 星期一至五:9:30 a.m.-7:00 p.m.

比較全港財務公司按揭計劃

查詢按揭利率及現金回贈

申請按揭其實好簡單

無論是按揭成數、保險、壓力測試、轉按等問題,我們也會為你一一解答,助你輕鬆置業。
9成按揭保險

【樓宇買賣須知.按揭保險】保費計算、折扣教學

置業時,首期以外的金額部份,就需要用按揭來填補,但到底什麼時候我們需要有按揭保險?按揭保險其實是保障誰?

P按H按分別

【最優惠利率】了解P按、H按有咩分別!

本地按揭產品看似名目繁多,實際上可概括為幾個大類。今次由基本知識講起,教你咩係P按同H按!

按揭轉按

【轉按套現】一文睇晒流程及回贈

MoneyHero.com.hk 今次一文講解「轉按」的流程,教你如何套現及賺取回贈。

物業二按套現

想利用物業套現借錢?你要認識「二按」運作!

打開電視,有時會看到一些財務公司的廣告,宣傳可提供二按,但究竟什麼是「二按」?MoneyHero.com.hk 為你詳細講解「二按」運作!

驗樓清單

【準備做業主必讀】 新盤、二手樓 驗樓 須知

好多物業準買家或者計劃買樓人士,其實不了解驗樓的程序與需知,遇上單位有任何隱藏問題,唔單止可能要花錢維修,更會影響你搬進新居的計劃!到底驗樓有什麼需要留意?MoneyHero.com.hk幫各位準業主整理出新盤、二手樓驗樓須知!

居屋白表綠表 2019

【居屋2019】「白表」、「綠表」資格有咩分別?

居屋究竟有何吸引之處?申請購置居屋又有何限制?「綠表」及「白表」如何區分?MoneyHero.com.hk 為你一一拆解,讓有興趣人士為新一輪居屋申請做好準備!

居屋申請 2019

【居屋2019】房委會居屋申請8大Q&A

MoneyHero.com.hk今次除了為大家提供一些申請居屋的常見問題,亦介紹一些承造按揭的銀行,為你申購資助房屋做好準備!

白居二 2018

「白居二」恒常化?了解「白表」點買免補地價二手居屋!

或許大家都曾在新聞報道上聽過「白居二」,但箇中的實質運作情況你又是否了解呢?

查詢按揭利率及現金回贈

按揭

財務公司按揭的好處在於按揭成數較高,批核過程比較彈性,一般只需較簡單的申請程序及入息證明。銀行未能批出按揭貸款的借款人,包括欠缺足夠入息證明、未能出示稅單之自僱人士、非固定收入人士等,又或抵押品屬銀行較難批核之如唐樓、凶宅等,都可嘗試申請財務公司按揭。
年滿18歲的香港居民即符合申請按揭的資格。年滿18歲的非永久性居民亦可申請按揭,但借貸機構大多要求申請人在香港需有穩定的收入。申請人一般需提交身份證明,入息證明,及稅務紀錄。
申請按揭除了需要繳交首期及每月的還款額和利息外,還需要支付稅款和其他費用,包括:
  • 地產代理費用
  • 律師費用
  • 土地註冊費用和查冊費用
  • 印花稅
按揭還款期一般介乎5年至30年,視乎按揭合約而定。
MoneyHero.com.hk 並不是按揭轉介公司,我們不提供按揭轉介的諮詢服務,所有的按揭產品資料都來自銀行和財務公司的公開資料。

每周優惠資訊!

訂閱我們的最新消息,掌握最新理財資訊及慳錢貼士。