Menu
電話
電話 3018 9760 星期一至五:9:00 a.m.-6:00 p.m.

成功推薦親友經本網申請按揭,每HK$100萬按揭貸款額可獲$100元超市現金券

按揭推薦人獎賞計劃 活動條款及細則

  1. 受薦人必須於推薦人經MoneyHero.com.hk申請並成功提取按揭貸款後12個月內完成申請,方合資格參與此按揭推薦人獎賞計劃。
  2. 受薦人必須於經MoneyHero.com.hk申請按揭時,向按揭專員提供推薦人的姓名及流動電話號碼,並於其後成功提取按揭貸款,推薦人方合資格獲享此獎賞。
  3. 此按揭推薦人獎賞計劃不接受自我推薦。推薦人及受薦人不可為一人。
  4. 推薦人之現金劵將於受薦人提取貸款後 3個月內以掛號形式郵寄至合資格推薦人。
  5. 推薦人及受薦人均需符合有關條款及細則方可獲取有關獎賞。
  6. 如有關於此按揭推薦人獎賞計劃之查詢,可電郵至cs@moneyhero.com.hk。
  7. MoneyHero.com.hk如對參加者之申請有懷疑,有權取消其得獎資格。
  8. MoneyHero.com.hk有權隨時修改或取消此計劃優惠及/或更改此條款及細則而毋須事先通知。如有任何爭議,本公司保留最終之決定權。
  9. 條款及細則之中英文版內容如有歧義,概以英文版本為準。

查詢按揭利率及現金回贈

申請按揭其實好簡單

無論是按揭成數、保險、壓力測試、轉按等問題,我們也會為你一一解答,助你輕鬆置業。
9成按揭保險

按揭想借足9成?你要知道何謂按揭保險!

置業時,首期以外的金額部份,就需要用按揭來填補,但到底什麼時候我們需要有按揭保險?按揭保險其實是保障誰?

P按H按分別

【按息知多少】了解P按、H按有咩分別!

本地按揭產品看似名目繁多,實際上可概括為幾個大類。今次由基本知識講起,教你咩係P按同H按!

按揭轉按

【按揭轉按知多啲】點解要「轉按」?

所謂「轉按」,指的是物業本來按予A銀行,業主將按揭轉往B銀行,可節省利息支出或更變業權。

驗樓清單

【準備做業主必讀】 新盤、二手樓 驗樓 須知

好多物業準買家或者計劃買樓人士,其實不了解驗樓的程序與需知,遇上單位有任何隱藏問題,唔單止可能要花錢維修,更會影響你搬進新居的計劃!到底驗樓有什麼需要留意?MoneyHero.com.hk幫各位準業主整理出新盤、二手樓驗樓須知!

白居二 2018

居屋抽籤 結果/程序/揀樓6大Q&A 2018(不斷更新)

Moneyhero.com.hk 除咗會即時更新 居屋抽籤 結果,今次仲整理咗幾個常見問題,俾在家喺揀樓前做定準備!

居屋申請 2018

【居屋2018】房委會居屋申請8大Q&A

MoneyHero.com.hk今次除了為大家提供一些申請居屋的常見問題,亦介紹一些承造按揭的銀行,為你申購資助房屋做好準備!

居屋白表綠表2018

【居屋2018】「白表」、「綠表」資格有咩分別?

居屋究竟有何吸引之處?申請購置居屋又有何限制?「綠表」及「 白表 」如何區分?MoneyHero.com.hk 為你一一拆解,讓有興趣人士為新一輪居屋申請做好準備!

白居二 2018

「白居二」恒常化?了解「白表」點買免補地價二手居屋!

或許大家都曾在新聞報道上聽過「白居二」,但箇中的實質運作情況你又是否了解呢?

查詢按揭利率及現金回贈