Menu
電話
電話 2866 7791 星期一至五:9:00 a.m.-7:00 p.m.

你已成功登出

我們將發送一封郵件給你,請依照郵件內的指示重設密碼

比較全港物業二按計劃

比較按揭

最新按揭相關資訊

閱讀我們的最新按揭資訊,掌握按揭申請慳錢貼士。
查看更多
按揭想借足9成?你要知道何謂按揭保險!

按揭想借足9成?你要知道何謂按揭保險!

置業時,首期以外的金額部份,就需要用按揭來填補,但到底什麼時候我們需要有按揭保險?按揭保險其實是保障誰?

【按息知多少】了解P按、H按有咩分別!

【按息知多少】了解P按、H按有咩分別!

本地按揭產品看似名目繁多,實際上可概括為幾個大類。今次由基本知識講起,教你咩係P按同H按!

【按揭拒批之迷】按揭貸款唔批的4大常見原因

【按揭拒批之迷】按揭貸款唔批的4大常見原因

申請按揭時,如果順利通過審批,銀行便會批出按揭;而被拒批的個案,理由各有不同。而在不同之中,又可綜合4種不同的大類。

【按揭轉按知多啲】點解要「 轉按 」?

【按揭轉按知多啲】點解要「 轉按 」?

按揭市場上,除了新購物業的買家會申請按揭外,轉按亦是常見情況。所謂「轉按」,指的是物業本來按予A銀行,因種種理由,業主將按揭轉往B銀行。

【低息攻略】想借高成數按揭?唔一定要幫襯發展商!

【低息攻略】想借高成數按揭?唔一定要幫襯發展商!

其實坊間也有金融機構為新盤提供全期低息的低首期付款安排,可以有效節省利息,新盤買家入市時可多加比較。

【居屋2018】房委會居屋申請8大Q&A

【居屋2018】房委會居屋申請8大Q&A

MoneyHero.com.hk今次除了為大家提供一些申請居屋的常見問題,亦介紹一些承造按揭的銀行,為你申購資助房屋做好準備!

【居屋2018】「白表」、「綠表」資格有咩分別?

【居屋2018】「白表」、「綠表」資格有咩分別?

MoneyHero.com.hk今次為大家嚴選必備銀聯信用卡,由本地及海外消費優惠、賺取現金回贈同飛行里數、迎新優惠到申請要求為你一一拆解。

「白居二」恒常化?了解「白表」點買免補地價二手居屋!

「白居二」恒常化?了解「白表」點買免補地價二手居屋!

網上購物已成為大趨勢,今次MoneyHero.com.hk為你介紹5張網購信用卡,幫你比較番、揀到啱!

按揭

「二按」指物業已經按給銀行或財務機構,但在尚有按揭結餘的情況下,再向其他銀行或財務公司申請第二次按揭。

二按計劃的提供者一般為財務公司、發展商或物業代理。一般的二按計劃最長為20年,按揭利率較一按利率高1%至2%。二按計劃一般以P按計劃為主,亦有部分機構提供H按計劃。 部份發展商在提供二按時,為吸引顧客,會推出首2年或3年的低息利率或免息免供計劃,而還款年期亦延長至25年。

市面上許多二按計劃未經銀行同意,因此有一定風險。銀行如果發現借款人違約,銀行有權按合約行使權利,例如要求借款人提前還款,即俗稱的「Call Loan」。所以,最保險的二按計劃則是由銀行同意提供的計劃,此類二按計劃普遍由與發展商相關的財務機構為新盤提供。至於銀行一般推出的二按計劃,則與按揭保險公司合作。
「加按」是指向承造首次按揭(亦即「一按」)的銀行或財務機構,將原有物業再作抵押套現,因此債權人只有一個。當物業的價值增長後,以「加按」的方式套現是一種獲得低成本資金的方式。

「二按」與「加按」不同,「二按」指物業已經按給銀行或財務機構,再向其他銀行或財務公司申請第二次按揭。假如日後業主無力還款,物業需被變賣時,所得利益會先分配給一按債權人,若有剩餘,才會分給二按債權人,所以二按息率普遍較高。

所有銀行都提供「加按」服務,但並不是全部都提供「二按」服務。

近年香港樓價高漲,不少買家透過同時借一按及二按增加按揭成數,減少首期開支。不過二按利率普遍較一按高,故借款人士需要好好計算利息支出,評估還款能力。

另外,金管局要求銀行在處理按揭申請時,須為按揭申請人進行「壓力測試」,而壓力測試亦包括二按,即一、二按的供款總和,在當前利率下不可高於月入5成;在加息2厘後,不可高於月入6成。

每周優惠資訊!

訂閱我們的最新消息,掌握最新理財資訊及慳錢貼士。