【 政府工 招聘】CRE同JRE有咩分別? 投考 政府工 攻略 附時間表、職位空缺

|Posted by | 全部文章, 品味生活
Tags: , , , , , , , , , ,

政府工 招聘CRE同JRE有咩分別 投考 政府工 攻略 附時間表 職位空缺

又快到莘莘學子踏入社會、開始求職的季節。當私人市場的入職月薪平均為HK$15,000左右, 政府工 的起薪點往往比較吸引。然而,投考 政府工 亦需要策略和準備。以二級行政主任(EOII)為例,起薪點為HK$30,165,入職的學歷條件只須持有大學學士學位;但是,你需要同時在綜合招聘考試(CRE)獲得相應成績,才可報考聯合招聘考試(JRE)申請。除了AO、EO外,政府還有不同的筍工。Moneyhero.com為你精選不同的職位空缺,包括暑期實習、合約位,並且列出各大重要考試的時間表和注意事項!(截至2019年4月12日)


 


(點按以下連結可快速跳至該段落)
一、精選政府工職位
二、CRE&BLT是甚麼?點準備?幾時考?
三、JRE是甚麼?考AO、EO以外,還有甚麼O?
四、CRE、JRE時間表


 

一、精選 政府工 職位

當你點進政府職位空缺查詢系統,你會看到林林總總的政府工職位空缺,當中不少要求有專業資格,例如牙科醫生、獸醫、會計助理等。這裡精選的政府工職位空缺,以毋須專業資格、專業學科要求或多年相關經驗為主,助大家一覽現時的筍工空缺,報名申請職位。

【學生限定】暑期實習:月薪達HK$10,500

1/ 政府統計處:暑期實習生 (9個職銜)
月薪:HK$10,500
截止申請日期:2019年4月15日 23:59
聘用期:6-12星期
每周工時:一般每周44小時
最低入職條件:香港特別行政區永久性居民;現正修讀認可的大專院校課程的全日制學生;在HKDSE或HKCEE中國語文科和英國語文科考獲第2級,或具同等成績;符合有關職位的其他特定要求(不同職銜的要求各有不同,學科要求涵蓋統計、經濟、商業管理、數據科學、工程學系、科學學系、社會科學學系等,詳見政府統計處網站)

2/ 效率促進辦公室:暑期實習人員 (客戶服務)
月薪:HK$10,500
截止申請日期:2019年4月24日 23:59
聘用期:2-3個月
每周工時:一般每周44小時
最低入職條件:香港特別行政區永久性居民; 為已完成專上院校第一年或第二年全日制課程的在學學生,以主修款客服務業管理或政府及公共行政為佳; 在實習期開始前並非正在修讀或剛完成最後一年課程;操流利粵語和英語;熟悉電腦操作,包括中文打字

【限時】現正招聘的職位:短期合約月薪達HK$19,030

1/ 民政事務處:兼職社區幹事
時薪:HK$56.6
截止申請日期:2019年4月15日 18:00
最低入職條件:在HKDSE/HKCEE五科考獲第2級/E級或同等成績,或具同等學歷;
在HKDSE/HKCEE中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級成績,或具同等學歷

2/ 在職家庭及學生資助事務處:文員
月薪:HK$14,765
截止申請日期:2019年4月17日 18:00
聘用期:一年
最低入職條件:在HKDSE/HKCEE考獲五科第2級/E級成績(包括中國語文科、英國語文科及數學科);有最少兩年全職文書、行政、管理須經濟審查的津貼計劃或客戶服務的工作經驗;中英文俱佳;具備良好電腦應用知識;以及邏輯思維、客戶服務及溝通技巧俱佳

3/ 環境保護署: 兼職助理
時薪:HK$69
截止申請日期:2019年4月18日 17:00
最低入職條件:在HKDSE/HKCEE中國語文科及英國語文科考獲第2級/E級,或具同等成績;在HKDSE/HKCEE數學科考獲第2級/E級,或具同等學歷;熟悉電腦操作,如Microsoft Office Word、Excel和PowerPoint;良好中文及英文打字技巧;能提舉重物

4/ 教育局(觀塘官立小學):資訊科技支援主任
月薪:HK$19,030
截止申請日期:2019年4月18日 18:00
聘用期:合約期至2019年8月31日
最低入職條件:持有香港專上教育機構所頒授的多媒體製作與廣播、資訊科技、計算機工程或電腦網絡的文憑,或具備同等學歷;熟悉設計軟件

5/ 教育局(佐敦道官立小學 ):教學助理
月薪:HK$13,295
截止申請日期:2019年4月23日 18:00
聘用期:合約期至2019年8月31日
最低入職條件:在HKDSE/HKCEE五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級,或具備同等學歷;具備1年與教育相關的工作經驗;中英文良好

【學生限定】6/ 康樂及文化事務署:兼職音樂營男舍監/兼職音樂營女舍監
時薪:HK$52
截止申請日期:2019年4月25日 23:59
最低入職條件:全日制專上院校本科學生(應屆畢業生將不獲考慮)

紀律部隊:起薪高達HK$45,305

以下大部份的紀律部隊職位全年均接受申請,部分職位的入職起薪點根據申請人的學歷和學業成績而有所不同。

1/ 懲教署:二級懲教助理
入職月薪:HK$20,090-HK$21,285
截止申請日期:全年接受申請直至另行通知
最低學歷要求:完成中五學業或同等成績(起薪: HK$20,090);在HKDSE/HKCEE中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等成績,並能操流利粵語及英語

2/ 香港海關:關員
入職月薪:HK$21,285
截止申請日期:全年接受申請直至另行通知
最低學歷要求:HKDSE/HKCEE五科考獲第2級或E級成績,並在中國語文和英國語文科考獲第2級或同等成績,或具備同等成績

相關文章【海關招聘】投考海關關員全攻略(附體能要求及面試程序)

3/ 消防處:消防隊長(行動)
入職月薪:HK$39,310-HK$43,845
截止申請日期:全年接受申請直至另行通知
最低學歷要求:在HKDSE五科考獲第3級或同等成績、學歷;或在HKALE兩科AL考獲E級或以上成績,以及在HKCEE另外三科考獲第3級或C級;並於HKDSE/HKCEE中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等成績 (起薪: HK$39,310)

4/ 香港警務處:警員
入職月薪:HK$24,110
截止申請日期:全年接受申請直至另行通知
最低學歷要求:在HKDSE/HKCEE五科考獲第2級/E級或同等成績、學歷;並於英國語文科考獲第2級或同等學歷;以及中國語文科考獲第2級或同等學歷,若未能符合所需最低中文語文能力要求,仍可申請該職位。然而,申請人將獲安排參加公務員考試組舉辦的政府語文考試並需取得合格

相關文章:【警隊招募】投考警員全攻略(附體能要求及面試程序)

5/ 香港警務處:督察
入職月薪:HK$42,665-HK$45,305
截止申請日期:全年接受申請直至另行通知
最低學歷要求:HKALE兩科合格及HKCEE其他三科C級或以上成績,或任何五個HKDSE科目成績(包括﹕新高中科目第3級成績,應用學習科目「達標並表現優異」/「達標並表現優異(I)」成績,其他語言科目C級成績],或同等學歷;並於HKDSE/HKCEE中國及英國語文科考獲第2級 / E級或同等成績、學歷,或在遴選督察的筆試中,考獲中文及英文語文測驗合格(起薪HK$42,665)

6/ 入境事務處:入境事務助理員
入職月薪:HK$20,690
截止申請日期:全年接受申請直至另行通知
最低學歷要求:在HKDSE/HKCEE五科考獲第2級/E級或同等成績、學歷;及中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等成績、學歷

相關文章:【入境處招聘】投考入境助理全攻略(附體能要求及面試程序)

回到目錄


 

二、CRE&BLT是甚麼?點準備?幾時考?

需學位資格的職位 大部分需CRE成績

CRE即「綜合招聘考試(Common Recruitment Examination)」,共有三份試卷,分別的是「中文運用」、「英文運用」和「能力傾向測試」;而BLT則是「基本法測試(Basic Law Test)」,四份試卷的題型皆為選擇題。一般而言,大部分需要學位或專業資格的公務員職位,均要求申請人在CRE中的「中文運用」和「英文運用」考獲一級或二級成績,部分職位要求申請人同時在「能力傾向測試」中獲得合格分數。同時,部分職位也會將BLT的成績納入考慮因素。

四份試卷的詳細資料、成績等級和相應的同等成績:

(🖱️左右滑動表格查看更多)

CRE/BLT試卷 試題數目 時限(分鐘) 成績等級 同等成績
中文運用 45 45 二級 HKDSE中國語文第5級;或
HKALE中國語文及文化 、中國語言文學或中國語文科C級
一級 HKDSE中國語文第4級;或
HKALE中國語文及文化 、中國語言文學或中國語文科D級
不及格
英文運用 40 45 二級 HKDSE英國語文第5級;或
HKALE英語運用C級;或
GCE A Level English Language C級;或
IELTS整體6.5分(有效期內)
一級 HKDSE英國語文第4級;或
HKALE英語運用D級
不及格
能力傾向測試 35 45 及格
不及格
基本法測試 15 20 及格
不及格
資料來源:公務員事務局
製表:MoneyHero.com.hk

應屆大學生應趁早報考 成績永久有效 

CRE亦不是所有人皆能報考,報考CRE的考生必須持有大學學位,或是應屆畢業生,將於該年度取得大學學位,或持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

其實,CRE就如大家到私人市場的公司求職面試時,對方亦可能會要求你完成一系列的語文能力和能力傾向測試(Appitude test)等。特別在於,這四份試卷的成績永久有效,而且可以重考和合併成績,亦毋須任何費用。因此,筆者建議應屆大學畢業生應趁著自己還熟習考筆試的狀態時盡快報考,理應比畢業數年後再應考較輕鬆。因為,假使將來有意投考政府工,也毋須吃力重拾考筆試的狀態。

不同學歷,不同入職起薪:相差逾千元

而且,政府有些職系會因應申請者的學歷,而提供不同的入職起薪點,包括:救護主任、入境事務主任、工業主任(懲教事務)、海關督察、懲教主任、警務督察和消防隊長(控制)/(行動)。

以警務督察為例,如申請人只有學位或副學士學位或高級文憑或文憑或同等學歷,入職起薪是每月HK$43,980;若申請人持有學位和CRE中的「中文運用」和「英文運用」考獲一級或以上,入職起薪將是HK$45,305。假設你是持有學士學位,但沒有應考CRE,在過去的公開試裡亦沒有考獲與「中文運用」和「英文運用」一級的相等成績,你的入職起薪就少了HK$1,325。

四份試卷點準備?

四份試卷的試題類型,以及每個類型下的試題數目和分佈,都能在公務員事務局參閱。筆者當年一次過便能考獲「中文運用」和「英文運用」試卷的第二級成績,「能力傾向測試」和「基本法測試」均能獲得及格成績。以下,筆者將以過來人的經驗分享對各試卷的應試心得。

首先,這些試卷的題型變化不大,大家多練習便能考獲理想成績。就語文試卷來說,坊間有不少模擬試卷集,大家可依照公務員事務局網頁上的參考題目,挑選最接近的模擬試卷集,用以操練。大家除了要藉練習明白每題答案背後的邏輯外,語文試卷的時間控制亦非常重要。限時45分鐘內,考生要回答40多條題目,中英文兩份試卷內皆有的閱讀理解部分則佔10題,筆者認為是最花時間,亦容易超出預計時間。練習時,大家最好掌握自己完成每部分的所需時間,應考時便能更準確地預計時間,做完所有題目。

而「能力傾向測試」,筆者認為難度最高的是第一部分「演繹推理」,題目最為刁鑽。若你能輕鬆完成第一部分,英文的「Verbal Reasoning」理應問題不大。這類邏輯型的題目變化不大,大家只要勤多練習便可。及後的題目類型接近一般數學題,以最後的「Interpretation of Tables and Graphs」最容易答對,但亦最花時間。

最後的「基本法測試」,大家只要熟讀基本法便可。留意,有些試題中的MC選擇之間可能只是些微的字眼分別。

回到目錄


 

三、JRE是甚麼?考AO、EO以外,還有甚麼O?

一般而言,有些政府工的職位招聘也另有筆試,而JRE即「聯合招聘考試(Joint Recruitment Examination)」,JRE是個一併考核主任職系的聯合考試,每年有空缺而公開招聘的職系或有些少分別,通常於每年年底舉行。除了為人熟悉的AO(即政務主任,Administrative Officer)和EOII(二級行政主任,Executive Officer)外,還有其他O!

以過去幾年的JRE來看,其他經JRE招聘的職系有:

 • AO(即政務主任,Administrative Officer)
  起薪:HK$53,195
 • EOII(二級行政主任,Executive Officer)
  起薪:HK$30,165
 • LOII (二級助理勞工事務主任,Assistant Labour Officer II)
  起薪:HK$28,725
 • ATOII(二級助理貿易主任,Assistance Trade Officer II)
  起薪:HK$28,725
 • MSOII(二級管理參議主任,Management Services Officer II)
  起薪: HK$28,725
 • TOII(二級運輸主任招聘,Transport Officer II)
  起薪:HK$28,725

須考獲所需的CRE成績,方能應考JRE

觀乎以上職系的入職要求,全部都要靠申請人持有學士學位,或同等學歷;並需要在CRE中的兩份語文試卷考獲第二級,或同等成績;以及在「能力傾向測試」中考獲及格成績。

若大家有意申請上述職系,但是沒有所需的CRE成績,便須自行申請報名應考CRE。申請人只有在考取所需的CRE成績後,方獲安排應考JRE。

JRE的考試模式與CRE截然不同,題目不再流於選擇題。在三小時的限時內,考生需要回答兩條題目,中英文題目各一。考生須就具爭議性的社會議題,闡述個人的立場和看法。而JRE的成績只有及格和不及格,條件合適的申請人方會獲邀請參與遴選面試。假若JRE後沒有被邀請至面試,或面試後落選,大家只能來年再報考JRE申請職位。

回到目錄


 

四:CRE、JRE時間表

一般而言,CRE每年有兩輪考試,而JRE則於每年的年底舉行。由於CRE的成績將直接影響應考JRE的資格,以下是申請應考CRE和JRE的重要時間表。部分還未確定的報名和應試日期,將參照往年的日期而列出。

(🖱️左右滑動表格查看更多)

CRE和JRE時間表
月份 CRE JRE
1
2 遴選面試: 2月至4月
發出最早一輪聘書: 4月底
3
4 第一輪(香港試場)
開放申請: 4月11日 17:00截止
5
6 第一輪(香港試場)
考試: 6月1日或6月8日
7 第二輪(香港試場)
開放申請: 7月下旬至8月中旬
8
9  香港以外的試場
開放申請: 9月中旬至10月上旬
第二輪(香港試場)
考試: 10月5日&10月12日
開放申請: 9月中旬至10月中旬
10
11 考試: 11月下旬至12月中旬
12  香港以外的試場
考試: 12月7日
資料來源:公務員事務局
製表:MoneyHero.com.hk

回到目錄


延伸閱讀:【出糧戶口優惠】Citibank、渣打出糧戶口賺里數/現金回贈比較

延伸閱讀:【信用卡攻略】高薪人仕必備 尊尚信用卡

想了解更多不同信用卡的優惠?即刻上我哋嘅比較平台

想知道最新嘅理財貼士,就要留意 MoneyHero.com.hk Blog,同埋緊貼我哋嘅 Facebook Page