Menu
電話
電話 3018 9760 星期一至五:9:30 a.m.-7:00 p.m.
信用卡 > 花旗銀行 > Citi Prestige 信用卡

Citi Prestige 信用卡

  • 獨家送額外$300超市現金券
  • 免費享用環球機場貴賓室服務
  • 適合經常旅遊及喜歡享用機場貴賓室人士
Citi Prestige 信用卡本地簽賬HK$6=1里,海外簽賬HK$4=1里。呢張卡除咗積分永久生效外,仲有高達額外30%年資獎賞。免費享用由LoungeKey提供的萬事達卡機場貴賓體驗,亦可享任何酒店第四晚免費住宿優惠。

新客戶只需支付首年年費HK$3,800即可獲240,000積分,即20,000里數,於2019年3月1日至3月31日,新客戶經MoneyHero.com.hk成功申請Citi Prestige信用卡,更可享額外$300超市現金券獨家獎賞!

立即申請


迎新優惠

新客戶於2019年3月31日前成功申請Citi Prestige 信用卡,只需繳付首年年費HK$3,800,即可享以下迎新獎賞(何謂新客戶?)  
合資格條件 迎新獎賞
繳付首年年費HK$3,800 20,000里數 (240,000積分)
經MoneyHero.com.hk申請 $300超市現金券
合共高達20,000里 + $300超市現金券


Citi Prestige 信用卡資訊

基本資料
信用卡種類 MasterCard
年薪要求 HK$60萬
最低年齡要求 18歲
 
簽賬回贈優惠 現金/里數/積分
本地零售簽賬回贈 1%/$6=1里/$1=2分
外幣簽賬回贈 1.5%/$4=1里/$1=3分
網購簽賬回贈(港幣) 1%/$6=1里/$1=2分
網購簽賬回贈(外幣) 1.5%/$4=1里/$1=3分
八達通自動增值回贈 1%/$6=1里/$1=2分
本地餐飲簽賬回贈 1%/$6=1里/$1=2分
電子錢包增值/轉賬回贈 1%/$6=1里/$1=2分
網上繳費賬單回贈 X
自動轉賬繳交賬單回贈 1%/$6=1里/$1=2分
積分有效期 永久
 
利率及費用
年費 HK$3,800
外幣交易手續費 1.95%
逾期費用 HK$200至250
零售交易實際年利率 36%
透支現金實際年利率 40%
免息期限 58日

其他優惠

 
  • 免費享用由LoungeKey提供的萬事達卡機場貴賓體驗
  • 任何酒店第四晚免費住宿優惠
  • 免費旅遊保險、購物保障保險、網絡購物綜合保險及更多保障。
  • 積分永久生效及高達額外30%年資獎賞,第二年起每年獲贈240,000積分,相等於20,000「亞洲萬里通」里數
    透過MoneyHero.com.hk 免費信用卡比較平台,你可以比較更多尊尚信用卡!  

比較更多

信用卡常見問題

Citi Prestige 信用卡新客戶才能享有迎新獎賞。由發卡當日起計算,過去12個月內不持有任何Citi 信用卡人士才算是「新客戶」。
2019年3月1日至3月31日,經MoneyHero.com.hk網上申請並成功獲批核後30日內,請將含有申請參考編號的電郵截圖及信用卡已批核之證明文件電郵至coupon@moneyhero.com.hk。如對惠康超市禮券有任何查詢,請電郵至coupon@moneyhero.com.hk

當確認所有申請資料收妥後,本公司將會根據你所提供的申請資料向有關機構進行核對,並進行內部覆核程序,以確認你是經 MoneyHero.com.hk 進行申請,需時約8至10個星期(因為每間銀行的處理程序不同,時間會有所分別)。申請經核實後,本公司將會於6星期內通知你前往指定地點領取。有關領取現金券之流程請按此查閲。

注意︰請關掉「私人模式」、「無痕上網」或類似設定來進行,申請中途請不要按任何廣告或瀏覽其他網頁,否則花旗銀行不能追蹤你是經 MoneyHero.com.hk 申請。

每周優惠資訊!

訂閱我們的最新消息,掌握最新理財資訊及慳錢貼士。