【uSMART 開戶】實測盈立證券佣金收費+用後評價

|Posted by | 全部文章, 理財小貼士, 銀行與金融
Tags: , , , , , , , , , , , , ,

投資戶口實測 uSMART 盈立證券 開戶流程 佣金收費

新晉手機證券買賣App uSMART盈立證券(前稱友信智投),於2019年9月推出,主打專業智能投資平台。除了一般港股、美股買賣外,亦支援月供股票、新股暗盤交易平台等功能。單看這些特點,與其他平台無太大分別,究竟盈立證券「智能」在哪?收費如何?即睇MoneyHero實測uSMART開戶流程及評價多項「智能」功能!

其他股票戶口:富途證券SoFi Hong Kong華盛証券致富證券輝立證券Charles SchwabFirstradeInteractive Brokers

uSMART盈立證券

最低佣金

HK$8*

平台使用費

HK$0

精選迎新優惠

u積分獎勵計劃及BowtieGo門診醫療福利

平台功能簡介收費一覽迎新優惠開戶流程實測優點缺點uSMART背景其他證券戶口
*用戶可另選擇「30天免佣計劃」:HK$0佣金 + 固定每筆HK$12平台使用費

平台概覽及功能簡介

 • uSMART主要賣點是「新一代智能投資平台」,重點功能當然在於「智能投資」。盈立證券提供免費及收費人工智能 (AI) 投資策略、智能選股及智能個股評分,並設有智能提示。
 • 提供多種股票及衍生工具買賣,包括港股、美股、ETF、基金、窩輪、牛熊證及界內證等,並設有月供股票
 • 支援銀行轉數快存款,首次存款需要HK$10,000或相若等值的人民幣或美元;另外亦提供EDDA電子直接付款(合作方為星展銀行),24小時都可以存入資金,並在5分鐘內存入賬戶
 • uSMART提供免費港、美、A股基本串流報價系統,只要資產值大於HK$0,便會送港股實時刷新20隻股票,美股及A股則不限
 • 在各證券行打收費戰鬥平佣的時代,uSMART交易費用都有一定競爭力,例如港股免平台費、美股一世免佣等,而且新股認購更不需手續費。

回到頁首


收費一覽

交易費用
港股 美股 A股
佣金收費 0.03% 0美元 0.02%,最低5人民幣/筆
平台使用費 HK$12/筆
(最多收取交易總額的0.5%)
(用戶亦可選擇免平台費計劃:佣金為0.025% – 0.08%,平台使用費為HK$0)
0.005美元/股,最低1.5美元/筆
(最多收取交易總額的0.5%)
12人民幣/筆
其他代收費用,均按當地市場交易所的要求收取
抽新股(IPO)佣金收費 最低HK$0

Tips:除了免佣金計劃外,港股同時提供免平台費及高頻交易計劃,詳情可在開戶後參閱uSMART應用程式,選取適合自己交易習慣的收費計劃。

回到頁首


迎新優惠

迎新要求 優惠內容
經MoneyHero完成線上開戶 u積分獎勵計劃
開戶後15天內,完成一筆買入股票,金額達HK$500或以上 BowtieGo門診醫療保障

回到頁首


開戶流程實測

不少新晉股票交易App,都標榜極速開戶,不需要親身到證券行,就可以完成開戶,事實係點?就由MoneyHero實測一下,兼逐步教你開戶流程!

1. 手機號碼註冊

下載uSMART App後,可選擇透過手機驗證碼註冊,或以Apple ID/Google/Facebook/Wechat登入。
usmart 001

2. 上傳文件及填寫個人資料

上傳身分證明及住址證明(三個月內),並填寫個人資料。
usmart 002

3. 填寫財務背景及職業狀況

填寫財務背景及職業狀況,最後閱讀股票交易及確認投資相關聲明。
usmart 003

4. 完成開戶

完成開戶後就可以馬上存款開始買賣。

Tips:經MoneyHero實測,如果身分證明及住址證明文件齊備,的確在約5分鐘內可以完成開戶,但上載的文件要清晰,填寫的資料亦不少,首次使用投資股票戶口的用家,可能在理解上要花多一些時間。

5. 存款方法

開戶之後,使用EDDA存款可以5分鐘內轉賬,但提交授權申請亦需一些時間,而且只支持港元存款,美元及人民幣就要使用普通轉賬。不過經MoneyHero實測,於凌晨時間(約12am)用轉數快FPS存入美元,在1小時內已經到賬,不用擔心轉賬太慢問題。

usmart 004

另外,用家除了可以自己先在銀行兌換貨幣再存入戶口,亦可以在uSMART的應用程式內兌換貨幣,以港元兌美元為例,uSMART用戶在App內的兌換率有機會比銀行或找換店優勝,兌換前可以先比較一下。

回到頁首


優點

 • 美股交易費低廉,平台使用費只需每次約HK$12,而且一世免佣,相比其他平台美股交易費用為低;美股領取股息亦不須收取費用
 • 免費提供最新市場資訊,同時亦設有付費的研究報告
 • 經實測,開戶時間不長,雖然未至於3分鐘內可完成,但都可算是「極速開戶」,而且登入只需要手機驗證碼,毋須輸入密碼。
 • 智能落盤亦是uSMART的賣點之一,投資買賣時可以設定30日內買入賣出的價位,當觸發條件時就會自動買入沽出,重點是不限股價範圍及時間點,總之在30日內就可以
 • 用戶可訂閱部分AI投資策略,這些策略將透過回溯股份表現,計算累計組合的收益率再作出推薦,有部份策略則由研究部的分析師主理;至於智能選股,則會分析個股,並為股份評分,每日可免費查看20隻股份的診斷報告
 • 可供買賣產品種類包括港股、美股、A股、新股認購、ETF、債券及基金,以及牛熊證、窩輪等衍生工具

延伸閱讀:美股ETF投資教學

回到頁首


缺點

 • 港股並無免佣優惠,雖新客戶免收港股交易平台費,與銀行收費比較有競爭力,但比起其他免佣的股票應用程式(例如富途牛牛)仍有所不及
 • 雖然美股收費低,但App內沒有美股相關指數報價,三大指數(道瓊斯工業平均指數、標普500指數、納斯達克指數)只用ETF報價顯示,與其他現有的證券App相比是一大缺點
 • 尚未有股指期貨及期權買賣,進階用家或要考慮清楚

回到頁首


uSMART背景

uSMART盈立證券是香港持牌券商,通過創新技術和人工智能,為投資者提供簡單、專業和低成本的全球投資服務。

uSMART分行及體驗站位於香港、九龍的商業核心地段,同時也在深圳設立辦公室,提供投資服務,包括線上交易港股、美股、ETF、基金、窩輪、牛熊證、界內證及24小時港美元換匯,線上認講新股,認購智選基金等;同時可設定條件觸發盤和選擇港股、美股、美國ETF月供股票計劃。

uSMART盈立證券的核心管理及金融科技團隊成員來自世界知名科技企業巨頭和金融機構,包括瑞士銀行、高盛、騰訊、阿里巴巴、微軟、雅虎、優步等。此外,uSMART盈立證券是香港持牌券商(中央編號:BJA907),獲香港證監會認可,並授予1、4、9號牌照,致力遵循香港金融法規,保障投資者安全。

回到頁首


銀行與證券行何者更有保障?

 • 銀行比證券行穩陣?香港相關法例健全,現時在銀行和券商在保障程度上差別不大。目前香港股票市場設有「投資者賠償基金」,該基金由投資者賠償有限公司營運,亦是證監會的全資附屬公司。凡透過持牌的金融機構買賣證券,不論是經證券行還是銀行,一旦他們有任何違規、財務困難以致清盤等等,投資者賠償基金一律都會處理賠償,賠償上限為50萬。投資者可到證監會網頁查詢相關機構是否領有合資格牌照。
  另外,信託戶口亦有相關保障。根據法例,無論是現金或孖展帳戶,當券商處理客戶的款項時,除了用以交收,否則都會在4個營業日內把款項存入該公司在本港銀行開立的信託戶口。 券商亦須保存有關紀錄,並列明款項代誰持有和存入日期,如果違反將是刑事行為可被判監。 簡而言之,券商行只是「信託人」,受《證券條例》規範,而客戶亦受《證券條例》保障。
Product

港股證券戶口

致富集團

致富證券網上港股交易佣金為0.0675%,最低收費HK$40,客戶亦可選擇密密Trade佣金收費計劃,佣金為0.1%,最低收費HK$0.01

🎁迎新優惠
 • 成功網上開戶並存入HK$10,000或以上:HK$50超市現金券
 • 推薦親朋戚友網上開立賬戶:HK$50超市現金券
 • 透過「致富通」手機應用程式成功由其他銀行或證券商存入港股/美股累積總金額HK$20,000 或以上:HK$100超市現金券
 • 透過「致富通」手機應用程式申請網上月供港股、美股或基金投資計劃:HK$0佣或認購費優惠

中國通海證券 Direct Spot

Direct Spot是中國通海金融旗下券商,網上港股交易佣金為0.05%,最低收費HK$30,推廣期內港股交易佣金劃一每筆HK$15

🎁迎新優惠
 • 成功開戶,並存入首筆HK$10,000或等值的交易金額:
  • HK$200超市現金券 + 1個月Quamnet 10大熱門股智能捕捉器(MoneyHero獨家優惠)
  • 小米無線充電寶1個
  • 以現金申請香港新股免手續費(至2021年12月31日)
 • 完成首單交易:1個月免費任閱5個精選華富財經專欄
 • 港股交易佣金優惠:推廣期內劃一每筆HK$15
 • 衍生權證(窩輪)及牛熊證交易佣金優惠:推廣期內劃一每筆HK$15

花旗銀行

花旗銀行港股電子交易佣金為0.18%至0.25%,最低收費HK$100,現開戶可獲首3個月無上限買入港股及美股免佣金,經本網成功開立Citigold戶口獨家再送HK$500超市現金券

🎁迎新優惠
 • 新客戶經MoneyHero成功開立Citigold戶口:HK$500超市現金券
 • 網上開戶,並於首3個月內透過Citi x AASTOCKS Quick Trade Services進行最少一次港股買賣交易:HK$200現金回贈
 • 首3個月無上限買入港股及美股免佣金
 • 每月持續進行最少一次港股買賣交易:於第4個月起繼續享有買入港股免佣優惠
 • 成功存入香港/美國/上海/深圳A股:高達HK$3,000現金獎賞

光大新鴻基鴻財網

鴻財網是光大新鴻基的附屬品牌,港股交易佣金為0.088%至0.138%,最低收費HK$88,全新客戶可選擇「Free得起Trade得喜」計劃,以每月HK$88服務費作無限次免佣港股交易(需符合指定條件)

🎁迎新優惠
 • 成功線上開戶並於開戶一個月內完成至少一單交易:HK$100超市現金券
 • 當月資產平均總值達HK$100萬或以上:每月HK$88服務費作無限次免佣港股交易(HK$100萬資產以下每月服務費為HK$288)

富途證券

富途證券是騰訊旗下券商,網上交易佣金為0.03%,最低收費HK$3,另收取平台使用費,適用期內開戶永久豁免港股買賣佣金收費

🎁迎新優惠
 • 價值HK$100超市現金券
 • 永久豁免港股佣金收費
 • 首次存入HK$10,000資金(須於2021年1月31日3pm前完成,以當日結單計算):一股Twitter

華泰國際

華泰國際港股交易基本佣金為0.029%,最低HK$2.9,另收取平台費每筆HK$15,現成功開戶送30天V2會員,交易港股美股免佣金,港股新股認購免手續費

🎁迎新優惠
 • 成功網上開戶:30天V2會員(包含港美股交易0佣金 ,港股新股認購免手續費)+ 3股南方恒生科技ETF
 • 首次存入低於HK$20,000:1股南方富時中國A50 ETF
 • 首次存入HK$20,000或以上:3股南方恒生科技ETF + 1股阿里巴巴

盈透證券

用戶可選擇「固定式」或「階梯式」的佣金收費方式,港股交易「固定式」佣金為交易額0.08%,最低HK$18,「階梯式」收費為每筆最低HK$4至HK$18

盛寶金融

客戶可經盛寶金融買賣36間交易所逾19,000隻股票,港股交易佣金0.08%,最低收費HK$40,推廣期內經MoneyHero開戶可獲限量版Lego一盒,開立孖展戶口可選擇30日港股交易零佣金優惠

🎁迎新優惠
 • 經MoneyHero開立Saxo交易賬戶、最低存款HK$10,000及在開戶後30日內至少完成一次交易:限量版丹麥盛寶交易台Lego一盒
 • 開立孖展戶口以下四選一:
  • 30日港股交易零佣金,或
  • 1個月VIP賬戶服務體驗,或
  • 20個口罩 + 1瓶酒精搓手液,或
  • 價值HK$150八達通卡

SoFi Hong Kong

SoFi Hong Kong不收取佣金、平台費或託管費,可買賣超過15,000隻港股、美股及交易所買賣基金

🎁迎新優惠
 • 即日至2021年1月31日,經電子簽名成功開戶並存入HK$10,000或以上資金,可選擇以下其中一股:
  • UBER (Uber)
  • ORCL (Oracle Corporation,甲骨文)
  • WORK (Slack)
 • 積分獎勵計劃:完成任務儲分,以積分免費換股票

盈立證券 uSMART

盈立證券 uSMART系統預設低佣金低平台費計劃(每筆訂單佣金0.03% + 固定每筆訂單HK$12平台使用費),用戶可另選擇免平台費計劃(佣金0.025%至0.08%,最低收費每筆訂單HK$8),特選用戶可選擇30天免佣計劃(港股交易30天HK$0佣金 + 固定每筆訂單HK$12平台使用費)

🎁迎新優惠
 • 經MoneyHero完成線上開戶:完成指定任務可儲分,以積分兌換現金券(可換股票)
 • 「uSMART盈立賞」,開戶後15天內,完成一筆買入股票金額HK$500或以上:BowtieGo門診醫療福利

華盛資本証券

華盛資本証券是新浪微博旗下券商,港股網上交易佣金由0.03%起,最低收費HK$3,另收取每單HK$15平台使用費,推廣期內開戶可獲港股買賣無限免佣

🎁迎新優惠
 • 經MoneyHero成功網上註冊、完成開戶:HK$100現金券
 • 全新註冊:HK$30股金券 + HK$50新股認購券(首次現金認購免費)
 • 完成線上開戶:港股買賣無限免佣 + HK$300股金券
 • 首次存入HK$20,000:免費買賣十檔即時報價
 • 開設期貨戶口並於推廣期內交易指定CME產品:HK$500八達通一張
 • 交易美元兌人民幣(CUS)期貨產品1次:HK$200八達通一張

微牛證券

美國券商微牛證券最近進駐香港,港股電子交易免佣金,平台使用費每單HK$10,推廣期內開戶可獲一股騰訊

🎁迎新優惠
 • 成功透過指定鏈結完成網上開戶,且進行至少一次港股買入交易:
  • 買賣一世免佣(適用於香港交易所上市之股票、ETF、結構性產品)
  • 一股騰訊控股
  • 限時現金認購新股免手續費

MoneyHero或本網站關於證券、投資、稅務,會計或法律意見的內容,都不會構成任何買賣投資要約、招攬、建議或意見,亦不涉及任何公司、證券或基金的產品代言、推許或贊助。MoneyHero.com.hk之內容僅屬一般參考,並非個人化的投資建議,也不構成買賣證券的誘因。

MoneyHero Global Limited及/或其分支機構不能,亦不會對任何資訊、特定投資項目之回報與可持續性,或資料來源的潛在價值,作出評估、驗證或保證其適當性、準確性或完整性。MoneyHero.com.hk可能透過本網站所提及的品牌或服務收取報酬。

回到頁首


相關閱讀:股票投資入門 新手必睇買賣教學及心得

相關閱讀:股票投資新手攻略: ETF 係基金又係股票

相關閱讀:【REITs 香港 】投資房地產信託基金股票有咩風險?

想知道最新嘅理財貼士,就要留意 MoneyHero Blog ,同埋緊貼我哋嘅 Facebook Page