訂閱電郵
你訂閱咗未?立即輸入電郵!
你將會獲得:
✅最新優惠(包括限時獨家優惠)
✅定期追蹤貸款產品消息
✅理財小tips

本人同意 條款及細則 以及同意按 私隱政策 接受推廣資訊。

同意訂閱
訂閱成功!準備隨時接收精彩理財熱話與金融產品優惠!

港車北上2024|港車北上申請條件、方法、費用一覽

MoneyHero信用卡專家

MoneyHero信用卡專家

最後更新於 24 三月, 2024

港車北上自去年7月1日實施後,合資格車主不需要取得常規配額(中港牌),也可以申請並預約經港珠澳大橋自駕到廣東省,十分方便。MoneyHero為大家整理港車北上計劃的申請條件、申請方法及流程、收費和抽籤時間表。

(一按即到相關段落)

港車北上申請條件申請方法申請費用逗留時間及配額
免試換領內地車牌流程港車北上通關流程 | 港車北上信用卡優惠


港車北上計劃與常規配額分別

根據現行政策,若香港私家車要在香港和廣東省之間往返,需要取得粵港跨境私家車常規配額,也被稱為「兩地車牌」或「中港牌」。申請人需要獲得運輸處發出的「過境車輛封閉道路通行許可證」以及廣東省政府發出的「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」。擁有兩地車牌的私家車可以在指定的口岸之間往返香港和廣東省。然而,兩地車牌的申請相對困難且有限配額,因此並非所有車輛都能成功申請取得。

「港車北上」是允許合資格香港私家車在沒有取得常規配額下,可經港珠澳大橋出入廣東省的計劃,方便香港居民以自駕方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。截至2024年3月9日,經港珠澳大橋出入境的港車北上數量已突破50萬輛次。

港車北上計劃申請條件

申請港車北上的申請人、司機及車輛須符合以下條件:

申請資格 條件
申請人資格

 • 持有有效香港居民身份證及港澳居民來往內地通行證(「回鄉證」)之香港居民
 • 須領有香港及內地的駕駛執照/駕駛證(如申請人屬其中一名指定司機)
 • 為申請私家車之登記車主
車輛資格

 • 必須以個人名義持有
 • 為八座位(包括司機)或以下、車長小於6米
 • 持有有效的香港車輛牌照
 • 車輛註冊登記六年(或出廠年限六年)以上須提交機動車安全檢驗合格證明
司機資格


 • 可指定不多於兩名司機
 • 持有有效香港居民身份證之香港居民
 • 有港澳居民來往內地通行證,或外國護照及有效簽證(或居留許可、永久居留身份證),或其他國際旅行證件及有效簽證(或居留許可、永久居留身份證)等有效出入境證件
 • 領有香港及內地的駕駛執照/駕駛證
保險要求
必須符合兩地的保險法規,包括為其私家車購買「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」 
車輛查驗 申請人收到內地相關單位要求安排車輛檢驗後,須安排車輛前往香港指定驗車地點接受查檢

注意事項

在司機資格方面,申請人純粹為報名角色,如希望成為指定司機駕車到廣東省,須在申請表格填寫有關資料及上載內地機動車駕駛證的正面及副頁之彩色副本。此外,若申請人名下持有多於一輛合資格私家車,只可以用其中一輛私家車提出申請。

另外,已具備「粵港跨境私家車常規配額」或「過境私家車一次性特別配額」的車輛不符合「港車北上」申請資格。如欲申請,須在登記抽籤前自行向廣東省公安廳交通管理局註銷。


港車北上申請方法

第一步:網上遞交申請

 1. 在「港車北上」網站申請登記電腦抽籤
 2. 經電腦抽籤成功分配申請日期的申請人,可於指定時間內透過「港車北上」網站遞交申請。申請人須填妥申請人、車輛及司機資料,上傳所需文件及繳付「封閉道路通行許可證」(許可證)費用

第二步:兩地政府審批申請

運輸署收到申請後會根據提交資料作初步審批,內地政府亦會進行雙重審核,並以電郵或內地手機短訊通知申請人登入「港車北上管理服務系統」,完成所需手續:

 1. 前往香港指定驗車地點接受車輛查驗
 2. 購買「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」
 3. 到內地自助採檢中心辦理備案手續(如有需要)

申請人收到通知後,可登入「港車北上管理服務系統」,查詢申請狀況及上載「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」 。

內地部門會審核申請資料、車輛驗查報告及「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」等資料。如審核通過,內地部門會向申請人發出「電子牌證」;運輸署會簽發及郵寄「許可證」。

第三步:預約通關及出發

申請人獲發內地「電子牌證」及運輸署「許可證」後,須在「港車北上」網站內「指定日子預約系統」預約指定日子出行。成功預約後,可於預約日期駕車經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省。


港車北上申請費用

由於港珠澳大橋出發點屬人工島範圍,而其中一段路屬封閉道路,即香港禁區範圍,因此需要「封閉道路通行許可證」。申請港車北上時,運輸署會收取申請「許可證」費用,另外需要車輛查驗、換領內地車牌(香港車可免試換領)和購買內地汽車保險,各項費用如下:

收費項目
金額
封閉道路通行許可證
每年HK$540或每月HK$45
換領內地車牌
480人民幣 + 駕駛證工本費 10人民幣/證
驗車
每次HK$580 - HK$690
內地汽車保險
數百元至二千元人民幣以上不等,視乎保障範圍

 


港車北上逗留時間及配額

申請人車輛只能在牌照有效期內逗留,每次入境內地後不得連續逗留超過30日,每年累計停留不得超過180日。

兩地政府同意就接受「港車北上」申請數目設置上限,並將以電腦抽籤方式分配,每個工作天接受300個申請,合資格申請人須先在指定網站登記電腦抽籤。

港車北上抽籤時間表

以下為截至2024年4月登記電腦抽籤及遞交「港車北上」申請之時間表,其後時間表將稍後公布。

登記電腦抽籤日期
公布抽籤結果
中籤者將獲分配遞交「港車北上」的申請日期範圍
3月11日上午10時至3月14日下午11時59分
3月15日上午10時
3月18日至3月30日*
3月25日上午10時至3月28日下午11時59分
3月29日上午10時
4月1日至4月13日*
4月8日上午10時至4月11日下午11時59分
4月12日上午10時
4月15日至4月27日*
4月22日上午10時至4月25日下午11時59分
4月26日上午10時
4月29日至5月11日*

*星期日除外


港車北上免試換領內地車牌流程

香港居民可憑有效香港正式私家車駕駛執照免試申領內地小型汽車駕駛證,申請人須親身到廣東省內車輛管理所辦証窗口辦理,以及到廣東省內符合資格的醫療機構進行身體檢查,程序如下:

 1. 申請人可透過深圳交警網上車管所網站或微信公眾號「深圳交警」預約「香港機動車駕駛證免試換證」
 2. 帶同所需文件(香港駕駛執照、香港身份證、回鄉證、體檢報告及4張白底証件相)親身前往指定車管所辦証窗口辦理

遞交免試換領申請至獲發駕照約需3個工作天,內地車牌有效期為6年。申請人可選擇自取、由他人代領或郵寄到香港。


港車北上通關流程

香港出境流程

駕駛者可直接經北大嶼山公路及順朗路或屯門至赤鱲角隧道前往香港口岸。

notes-map1-tc-lg

(圖片來源:港珠澳大橋網頁)

當駕駛者抵達港珠澳大橋香港口岸後,應按照左側的「車輛通關廣場」路牌指示前進,並選擇靠近標有「私家車」標示的行車線行駛,以進入車輛通關廣場。進入通關廣場後,駕駛者應繼續靠右行駛,並會看到出境私家車檢查亭。檢查亭分為「訪客」或「香港居民」通道,司機需駛至合適檢查亭。

notes-map2-tc-lg
(圖片來源:港珠澳大橋網頁)

司機和乘客會先辦理入境處手續,然後停在最前方的海關清關亭辦理清關手續。當海關顯示屏出現「請前往海關檢查處接受檢查」指示,司機須駛至出境私家車檢查大樓作進一步檢查;如出現「海關手續完成」的指示即代表清關手續完成,司機可駛離清關亭前往珠海。

珠海入境流程

到達珠海口岸後,司機駛至左側「客車通道」指示,然後繼續沿左駛通過「小客車」查驗區域。如車上無其他乘客可直接左駛進入查車區域;車上載有乘客的話則右駛至落客區。

除老弱病殘外,所有乘客需下車前往入境隨車廳辦理入境手續。司機則繼續駕駛至查車區,等候時打開車窗、後尾箱、車頭蓋等。完成查車手續後,民警會指引車輛前往一站式車輛查驗通道辦理入境,最後在上客區接回隨車乘客,即可進入珠海市區。

港車北上信用卡優惠

港車北上車輛查驗服務

推廣期內,憑合資格銀聯卡於香港中旅指定網頁預約辦理驗車及電子車卡安裝等服務單筆消費滿HK$800,即減HK$40(網上支付)或HK$20(現場支付)。 

推廣期:即日起至2024年6月30日

港車北上信用卡推介

銀聯信用卡不只可享有港車北上車輛查驗服務,部份更推出內地人民幣簽賬優惠,現時經MoneyHero申請更可獲獨家獎賞!

信銀國際大灣區雙幣信用卡:迎新簽賬高達10%回贈
信銀國際大灣區雙幣信用卡
信用卡特點
– 電子錢包*及人民幣簽賬:4%現金回贈(每月最多HK$500現金回贈)
– 京東:額外1%回贈(每月最多HK$100現金回贈)
– 首年免年費
– 每年度連續2個月簽滿HK$12,000,享3次可共享的Lounge Key機場貴賓室服務
– 免海外簽賬手續費

*適用於WeChat Pay HK及雲閃付


迎新優惠
以下迎新優惠2選1:

 1. 發卡首3個月外幣簽賬:10%回贈(高達HK$1,000回贈,人民幣亦適用)
 2. 首3個月簽滿HK$6,000:HK$600現金回贈

💰MoneyHero獨家優惠:【無需簽賬額外獎賞6選1,價值高達HK$4,280!】由2024年3月4日中午12時至4月2日下午6時,信銀國際信用卡新客戶經本網申請指定信銀信用卡7日内填妥奬品兌換表格,於2024年5月31日前獲批,可獲以下獎賞:
- Delsey ECLIPSE SE 31" 前揭式可擴充四輪行李箱(價值HK$4,280;顏色隨機)/Marshall Acton III 家用藍牙喇叭(價值HK$2,499;顏色隨機)/ PHILIPS 飛利浦 ADD6901/90 RO純淨飲水機 (價值HK$1,998)/Philips Sonicare ProtectiveClean 6100聲波電動牙刷(價值HK$1,688;顏色隨機);或
- HK$1,000 禮券:Apple Gift Card惠康超市禮券

加上信用卡迎新優惠,出卡獎上獎!

前往官網-Apply Now

 

 

滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡內地、澳門簽賬高達4.4%回贈
滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡

💳信用卡特點:

 • 中國內地及澳門簽賬:2%獎賞錢回贈
 • 賞世界:2.4%獎賞錢回贈
  =合共4.4%獎賞錢回贈
 • 豁免人民幣及澳門幣交易1.95%費用
🎁迎新優惠:高達$1,388獎賞錢
 • 發卡首60日簽滿港幣/人民幣8,000元:$800獎賞錢(新客戶)/$200獎賞錢(現有客戶);及
 • 發卡首60日簽滿港幣/人民幣10,000元:額外$288獎賞錢(至2024年3月31日)

迎新攻略:新客戶簽滿人民幣10,000元,可享$1,088獎賞錢外,並且同時享有4重回贈獎賞:

中國內地及澳門簽賬 2%「獎賞錢」回贈
最紅自主獎賞「賞世界」外幣簽賬 2.4%「獎賞錢」回贈
即日至3月31日, 中國內地及澳門累積簽賬滿HK$3,000 3%「獎賞錢」回贈(限時優惠)
符合Travel Guru第一級「GO 級旅人」要求:3個月內外幣簽賬滿HK$8,000 3%「獎賞錢」回贈
總共 10.4%「獎賞錢」回贈

 

另外, 透過Reward+二維碼付款功能交易5次可享額外$100獎賞錢,以及新客戶發卡首60日申請「現金套現」分期12個月或以上、獲批核提款金額相等於HK$20,000,可享額外$200獎賞錢。

前往官網-Apply Now

相關閱讀:WeChat Pay HK信用卡 | 微信支付香港增值/轉賬/身份認證教學

相關閱讀:跨境支付|WeChat Pay HK/AlipayHK內地付款+增值儲分教學


港車北上常見問題

如何購買港車北上保險?

港車北上須符合香港和內地有關汽車第三者風險的法定車輛保險規定,可透過提供相關服務的香港保險公司購買符合「等效先認」保單(即在香港汽車保險保單上附加內地「交強險」,整張保單由一間香港保險公司承保)。另外,亦可在一站式安排(即透過香港保險公司從內地保險公司購買汽車保險)或自行向內地保險公司投保「交強險」。

電動車北上需要注意什麼?

由於香港電動車採用歐洲標準Type 2或CCS2;中國使用國標GB/T 20234,因此香港電動車或無法在內地充電,北上前應先購買充電轉換器。

港車北上需要預約嗎?

需要,獲發封閉道路通行許可證及內地車牌的車主,須在指定出行前一個曆日的中午12時前,透過「指定日子預約系統」成功完成預約才可照按計劃出行;如須取消指定日子預約,則須在該指定日子前一個曆日的中午12時前透過系統取消。


相關閱讀: Costco山姆旅行團|HK$99起一天遊送會員卡/包餐!信用卡回贈攻略

相關閱讀: 深圳滑雪場|5大室內滑雪場收費60人民幣起+交通/地址

想知道最新嘅理財貼士,就要留意 MoneyHero Blog ,同埋緊貼我哋嘅 Facebook Page!資料以銀行爲準。

 

FINANCIAL TIP:

Use a personal loan to consolidate your outstanding debt at a lower interest rate!

金融產品、理財熱話、投資知識
立即訂閱MoneyHero電子通訊,最新理財資訊、獨家優惠搶先睇